Stor studie om hjärt-lungräddning

Det kan vara bättre att bara ge hjärtmassage som första hjälp när någon drabbats av hjärtstopp än att göra det i kombination med konstgjord andning. Saken ska nu utredas i en studie med över 5000 personer på Karolinska institutet.

Det råder oklarheter vad som hjälper bäst vid ett plötsligt hjärtstopp. Idag drar Karolinska institutet igång en studie där över 5000 personer förväntas delta och förhoppningen är att man nu ska kunna ta reda på vilket sätt som är bäst.

– Bevisläget för vilken hjärt-lungräddningsmetod man bör använda är ytterst osäkert så det är just därför vi gör den här studien. Man kan säga att det senaste årtiondet så har betydelsen av bra bröstkompressioner ökat, men om bara bröstkompressioner är bättre än lika bra än både bröstkompressioner och inblåsning är osäkert och det är det vi vill studera, säger Jacob Hollenberg, hjärtläkare på Södersjukhuset och som ansvarar för projektet till SR.

Frågan är om man alls ska behöva ägna sig åt mun mot mun-metoden när man hjälper någon som har drabbats av hjärtstillestånd i framtiden. Det kan alltså räcka med att man ger de här bröstkompressionerna för att få till ett tillräckligt blodflöde till hjärtat och hjärnan. I flera länder har man även slutat att rekommendera inblåsningar.

– Folk är rädda för att göra inblåsningar. Det är svårt att göra det och man är rädd för att bli smittad. Det är en barriär men med en förenklad hjärt-lungräddningsmetod skulle fler få den här livräddande behandlingen, säger Jacob Hollenberg till SR.