Kriser i omvärlden oroar svenskar

Konflikterna i Mellanöstern och hotet från Ryssland oroar den svenska befolkningen. Samtidigt finns det nu ett ökat stöd till värnpliktsbaserat försvar och fler är positiva till medlemskap i Nato. Det visar MSB:s senaste undersökning.

Sverige ses som ett bra och tryggt land att leva i. Samtidigt ökar oron för vad som händer runt om i världen. I MSB:s undersökning ”Opinioner 2014” har svenskarnas uppfattning i frågor avseende samhällsskydd, beredskap samt försvars- och säkerhetspolitik behandlats i en webbenkät under oktober och november 2014. Andelen som känner oro för den politiska situationen i världen har ökat från 58 procent till 68 procent mellan 2013 och 2014. Den procentuellt största ökningen gäller dock oron för utvecklingen i Ryssland som ökat från 45 till 73 procent mellan 2013 och 2014. Konflikterna i Mellanöstern fortsätter även att oroa många. 40 procent av svenskarna tror att Sverige inom en femårsperiod kommer att drabbas av politiska hot från ett annat land. Det är en siffra som har ökat markant från 23 procent år 2013.

Som en ganska naturlig följd har stödet till Sveriges militära försvar ökat. Nästan 60 procent anser att statsutgifterna för Sveriges militära försvar bör öka, nästan en fördubbling sedan undersökningen 2012. 55 procent är positiva till värnpliktsbaserat militärt försvar medan andelen som är för ett renodlat yrkesförsvar fortsätter att minska och ligger nu på cirka 30 procent.

Undersökningen visar också att Sveriges befolkning har en god tilltro till omvärlden. De flesta tror att Sverige skulle få hjälp utifrån om svåra händelser skulle drabba landet. 48 procent är idag positiva till ett svenskt medlemskap i Nato.

Läs hela studien här.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27502.pdf

Bild: Nato-Boeing E-#A Sentry, Fransesco C 2010, www.flickr.com