Sveriges frivilliga försvarsorganisationer behövs

Otryggheten och osäkerheten ökar både i vår omvärld och på hemmaplan, något som nu diskuteras på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. Engagerade människor behövs mer är någonsin och Sveriges frivilliga försvarsorganisationer ställer nu krav på politikerna.

Civilförsvarsförbundet finns på plats på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen tillsammans med Sveriges 17 övriga frivilliga försvarsorganisationer. Förutom heta samtalsämnen som Nato och terrordåd har även en paneldebatt hållits på temat ”Inför nytt försvarsbeslut 2015”. Där framförde de frivilliga försvarsorganisationerna gemensamt att Sveriges frivilligorganisationer behöver tydligare uppdrag och ansvar från regeringen, centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner bör öka kunskapen om och ta tillvara de frivilliga försvarsorganisationernas möjligheter till insatser i krisberedskapen samt ungdomsverksamheten bör prioriteras även ekonomiskt. Kraven framfördes av Peter Lagerblad, ordförande i Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FOS. Lagerblad framhöll att den frivilliga försvarsverksamheten är kostnadseffektiv och att det nu är dags för politikerna att gå från ord till handling för att ge de frivilliga försvarsorganisationer de rätta förutsättningarna för att kunna bidra vid hot och kriser i Sverige.

Se klippet (efter 16.40) på: http://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen.html

Bild: Folk och Försvars Rikskonferens 2015