Viktigt meddelande till allmänheten via sms

Ett nytt lagförslag föreslås som möjliggör för mobiloperatörer att förmedla viktiga meddelanden till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser. I fredags lämnade regeringens utredare Erik O. Wennerström sitt betänkande gällande viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni.

Allmänheten ska kunna nå information bättre vid allvarliga olyckor och katastrofer. Det anser regeringens utredare Erik O. Wennerström som nu har lämnat ett betänkande om hur vi framöver skulle kunna använda oss av mobil telefoni i samband med allvarliga olyckor.

Idag sänds idag viktiga meddelanden till allmänheten i radio och TV. I vissa fall används även utomhussignalen ”Hesa Fredrik”. SOS Alarm har tagit fram ett nytt tekniskt system för viktigt meddelande till allmänheten via fast och mobil telefoni. En del av systemet innebär att sms ska kunna skickas till personer som faktiskt befinner sig i ett drabbat område.

En lagändring föreslås som gör att det skapas rättsliga förutsättningar för att driftsätta systemet. Lagändringen innebär att mobiloperatörer får använda uppgifter om var mobiltelefoner finns för att kunna förmedla viktiga meddelanden till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser.

* Bilden är en föreställning om hur det skulle kunna se ut i framtiden.