Folk och Försvars rikskonferens 2015

På söndag 11/1 klockan 12:30 inleds Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Den avslutas på tisdag kväll. I ett pass samma dag mellan klockan 13:30 och 15:05 medverkar Civilförsvarsförbundets förbundsordförande Sven Lindgren under programpunkten ”Allvarlig händelse: konsekvenser och krishantering”. Konferensen kan följas via webb-tv på www.folkochforsvar.se . Jag är också där och kommer att via twitter ge er mina reflektioner: andersmjcivil.  Följ mig gärna!