Civilförsvarsförbundet växte 2014

Vid årsskiftet 2014/2015 hade Civilförsvarsförbundet 19927 medlemmar. 2344 nya medlemmar tillkom under 2014. Netto ökade medlemsantalet med 542 personer. Siffrorna visar på potential och förmåga i civilsamhället. Frågan är vilken förmåga de för säkerheten och tryggheten ansvariga samhällsorganen har att ta vara på den?