Nyord: Krislåda

Ett av årets nyord i Svenska Akademins OrdLista (SAOL) är krislåda. En bra fortsättning på en strävan efter en krisberedskap som på riktigt involverar medborgarna?

Det finns stora behov, men också stora möjligheter. En förutsättning för att frigöra dessa möjligheter är en prestigelös och inkluderande politik och dito ansvariga samhällsorgan.

Om vi som medborgarnas inte involveras lutar vi oss starkt mot myndigheterna. Någon som tror att det är hållbart?