Stipendium till en stor kämpe i vardagen

Den 19 december delade Civilförsvarsförbundet Malmöhus ut årets stipendium till Anton Gustavsson på Bernadottes Gymnasiet i Malmö. Anton tilldelas stipendiet för att är en stor kämpe i vardagen för familjen och för sina studier.

Motivering: En stor kämpe i vardagen, för familjen och för sina studier.

Britt Sturestam, vice ordförande i Civilförsvarsförbundet Malmöhus och verksamhetsledare Henrik Lindquist delade ut stipendiet i Pauli kyrka i Malmö i samband med julavslutningen.

Foto: Henrik Lindquist