Engagerade, kompetenta, härliga

Det är en ynnest att få arbeta tillsammans med alla er engagerade, kompetenta och härliga medlemmar som tillsammans är Civilförsvarsförbundet. Den gemensamma förmåga som finns att åstadkomma resultat har alla inblandade anledning att vara stolta över. Det finns fog för att tala om att verkligen göra skillnad!

God Jul & Gott Nytt År till er alla!

Anders M.