Civilförsvarsförbundet:s insamling går till drabbade, hjälpare och organisationer

Storbranden i Västmanland:

Civilförsvarsförbundet:s insamling går till drabbade, hjälpare och organisationer

Storbranden i Västmanland var tragisk på många sätt. Men det fanns också ljusglimtar som att människor ställde upp och hjälpte varandra i krisens stund men också att man, via Civilförsvarsförbundet, gav pengar till förmån för brandens drabbade och deras hjälpare.

Givarnas vilja att hjälpa de som drabbats hårt har också varit vägledande när insamlade medel skulle delas ut bland de sökande.

– I urvalet har vi lyft fram de som har drabbats allra värst, precis samma bevekelsegrunder som människor har haft när de har skänkt pengar till insamlingen, berättar Civilförsvarsförbundets förbundsordförande Sven Lindgren.

 

Beslutet om fördelningen har tagits av Civilförsvarsförbundet i samråd med en bedömningsgrupp bestående av landshövding Ingemar Skogö, Länsstyrelsen Västmanland, bankdirektör Christer Eklind, Sala Sparbank samt förbundsordförande Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet.

Insamlade och utdelade medel

Totalt har hittills 901.788 kronor samlas in och beslut har hittills fattats om utdelning av 890.115 kronor.

Utdelning har skett bland annat till förlorad egendom som inte ersatts av försäkring men också till en träff för de som var med och hjälpte till. Fyra organisationer har fått medel för exempelvis framåtblickande projekt som en tillfällig brandombudsman i området och upprättandet av ett natur- och kulturcentrum med koppling till konsekvenserna av branden på kort och lång sikt.

Utdelning till drabbade: 15 st

540.115 kr.

Utdelning till hjälpare 1 st

120.000 kr.

Utdelning till organisationer 4st

230.000 kr.

Insamlingen pågår fortfarande och det går att sätta in pengar på Civilförsvarsförbundets 90-konto bankgiro 900-2874 eller swisha till 900 2874.

 

 

Kontakt

Sven Lindgren, förbundsordförande, Civilförsvarsförbundet, tfn 070-349 03 99

Anders J Andersson, kommunikationsansvarig, Civilförsvarsförbundet, tfn 070-540 15 65

 

Civilförsvarsförbundet är en frivilligrörelse och frivillig försvarsorganisation vars mål är att förebygga otrygghet i samhället. Det gör vi genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information samt opinionsbildning. Samverkan sker med kommuner, myndigheter, andra samhällsnyttiga verksamheter samt enskilda. Förbundet grundades 1937 och har cirka 20.000 medlemmar i hela landet. civil.se

Civilförsvarsförbundet – För säkrare och tryggare liv