Utmaningen, möjligheten och vägvalet

Utmaningen för svensk krishantering är att ansvariga samhällsorgan skaffar sig förmågan att – när det behövs – kunna använda hela samhällets resurser för att skydda och rädda liv, hälsa, egendom och miljö.

Möjligheten handlar om att se och bekräfta samhällets olika aktörer och komma överens med dessa hur detta ska gå till. I sammanhanget av varandra blir resurserna större.

Vägvalet, som ansvariga samhällsorgan står inför, består i att antingen vara inkluderande eller att vara exkluderande, dvs. att välja att på riktigt involvera andra aktörer eller att i praktiken stöta bort dessa. Vägvalet är till stor del fråga om insikt och attityd. Som vanligt är det vad de ansvariga samhällsorganen faktiskt gör, inte vad de säger att de vill göra, som avgör. I detta fallet avgör är det medborgarnas skydd och säkerhet som påverkas.