Testa din brandvarnare

I dag den 27 november lanserar nätverket Aktiv mot brand en ny kostnadsfri SMS-tjänst för att fler ska komma ihåg att testa sina brandvarnare.

De flesta hushåll i Sverige har i dag brandvarnare men i var tionde bostad fungerar den inte. Det betyder att det finns över 400 000 verkningslösa brandvarnare ute i landet. Den vanligaste orsaken är att brandvarnare testas för sällan.

Målsättningen är nu att andelen fungerande brandvarnare ska öka genom dessa regelbundna Sms-påminnelser om att testa sin brandvarnare.

– En av de viktigaste åtgärderna för att minska antalet skadade och döda i bostadsbränder är att se till att våra brandvarnare verkligen fungerar. Vi hoppas därför på ett stort intresse för vår nya kostnadsfria SMS-tjänst, säger Anders Lundberg brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För mer info

9073292111_b5f96fdbf1_o

Bild: www.skyddadigmotbrand.se samt www.flickr.com