Nu ska FRG synas bättre på sociala medier

Nu får FRG gemensamma konton på sociala medier! Skogsbranden i Västmanland visade att sociala medier spelade en avgörande roll i informationssyfte, i samverkan och för att nå frivilliga krafter.

Som ett verktyg för FRG över hela Sverige har Civilförsvarsförbundet nu tagit fram en gemensam digital marknadsförings- och kommunikationsplattform för FRG (@FRGsverige). Denna administreras av Civilförsvarsförbundet men systemet är till för alla som arbetar inom FRG:s – verksamhet, oavsett organisationstillhörighet. Genom att använda samma hashtaggar och konto kan vi synliggöra FRG:s värdefulla verksamhet på ett tydligare sätt. Planen för år 2015 är att FRG över hela landet använder sig av sociala medier genom @FRGsverige som en integrerad plattform och verktyg för marknadsföring och kommunikation.

Patrik Vuorio är med i FRG och arbetar just nu som konsult med projektet med FRG och sociala medier. Han hoppas att den gemensamma plattformen ska ge stor nytta för verksamheten.

– Ju fler användare som arbetar aktivt med kontot, desto bättre gynnar det FRG:s verksamhet. Nu har vi chansen att visa upp den fantastiska verksamhet som vi har i dag, se bara på hur stor nytta sociala medier gjorde under branden i somras, säger Patrik Vuorio under dagens sjösättning.

För att få igång kontot på bästa sätt, uppmuntras nu personer som är med i FRG att följa och interagera.

– Dela och ”gilla på sociala medier, både som privatpersoner och genom lokala FRG-konton. Se till att ta bilder och videoklipp från FRGs verksamhet och sprid dem genom FRGs lokala konton på ett positivt och konstruktivt sätt, tillägger Patrik Vuorio.

 

 

 

Följ och interagera på FRG:s nationella konton:

Facebook: www.facebook/FRGsverige eller sök på Frivilliga Resursgruppen Sverige

Twitter: www.twitter.com/FRGsverige

Instagram: www.instagram.com/FRGsverige

Youtube: lanseras under november 2014

 

Vid tekniska frågor som inte besvaras på civil.se/FRG går det bra att kontakta konsulten, Patrik Vuorio, på pvuorio1980@gmail.com. För övriga frågor: frg@civil.se