Frivillig fredagsfilosofi

I Svenskfinland, varifrån jag kommer urspungligen, talar man om talko och talkoanda.

Med talko avses ett frivilligt arbete som görs tillsammans med andra, i gemenskap. Det
kan handla om allt från att hjälpa någon att renovera hemma till att hjälpas åt att röja i skogen.
Ordet kom ursprungligen från finskan till finlandssvenskan. Det är ett vackert ord, tycker jag.
Ett ord som innebär stöd och som bygger en medmänsklig tillvaro. I Sverige finns,
vad jag förstår, ordet dugnad. Jag har emellertid aldrig hört någon använda det ordet. Frivilligarbete
och ideellt arbete talas det dock mycket om, både i Sverige och i Finland. Det är något vi ägnar
stor del av vår tid åt.

Frivilligarbetet och frivilliga finns inom många olika områden i samhället. De flesta frivilliga finns inom
idrottsrörelsen eller den sociala sektorn i Sverige. I genomsnitt lägger varje aktiv person 16 timmar i
månaden på ideellt arbete, alla sektorer. Omräknat innebär det att de insatser som svenskarna gör i
frivilliga/ideella organisationer motsvarar 400 000 årsarbeten. Det är fantastiskt mycket, även sett ur
ett internationellt perspektiv.

I Civilförsvarsförbundet ägnas också otaliga ideella timmar åt styrelseuppdrag, information och
kommunikation, rekrytering och planering av vår viktiga verksamhet. Det är också många av våra
medlemmar som är engagerade i FRG, Frivilliga Resursgrupper. En krisberedskapsverksamhet som
syftar till att göra livet tryggare för oss alla och som verkligen har lyfts fram i samband med FRG:s
fantastiska insatser i samband med branden i Västmanland.

Utöver detta har Civilförsvarsförbundet en hel del uppdrag. De flesta uppdragen är utbildningar och kurser,
men det kan också handla om projekt, såsom informationssatsningen 72-timmar. Det är en omfattande
verksamhet som pågår i Civilförsvarsförbundet. Och all vår verksamhet handlar om att vi vill göra livet
tryggare och säkrare. För alla. Det är verkligen något att vara stolt över!