Skogsbranden i Västmanland igen

Olika utredningar och utvärderingar pågår av sommarens skogsbrand i Västmanland, en händelse som inte bara uppmärksammades i hela Sverige, utan även runt om i världen.

Utan att förekomma pågående utrednings- och utvärderingsarbete skulle det förvåna mig mycket, om inte alla aktörer i branden har mer eller mindre att lära av denna – även vi som arbetar med organiserade och andra frivilligresurser. Men de frivilliga är däremot inte de som ska recenseras först. Innan det sker ska det arbete som utfördes – eller inte utfördes – av ansvariga samhällsorgan, dvs. kommunerna, länsstyrelsen och andra, genomlysas. Allt annat vore skamligt! För som räddningsledaren Lars-Göran Uddholm sade på ett seminarium anordnat av Folk och Försvar om skogsbranden: – Utan frivilligorganisationerna hade vi inte klarat krisen.