App ska öka tryggheten i Gävle

Att hjälpa varandra ligger i tiden. Det säger nya projektledaren Siv Nyberg som nu ska få Gävle kommuns medborgare att intressera sig för Landräddningen.

Satsningen med Landräddningen drogs i gång 2013 för att alla människor skall kunna känna sig trygga utanför hemmet. Civilförsvarsförbundet är en av de drivande parterna bakom Landräddningen och nu dras ett pilotprojekt i gång i Gävle där man hoppas på över 3000 användare av Landräddningsappen inom ett år.

– Vi har valt Gävle som en del av pilotsatsningen då det finns ett stort engagemang kring att använda geografisk information för att skapa samhällsnytta där. Vi är måna om att utveckla Landräddningen till en bra funktion och då känns det naturligt att göra det i Gävle, säger Henrik Essunger, verksamhetsansvarig på Landräddningen.

Med Landräddningens app kan man larma och få hjälp av medmänniskor som befinner sig geografiskt nära en inträffad olycka som inte kräver blåljus. Siv Nyberg är ny projektledare för Landräddningens satsning i Gävle och tror starkt på det kommande arbetet med civilt räddningsarbete.

– Det ligger i tiden att människor vill hjälpa varandra och därför är appen med Landräddningen så aktuellt, säger Siv Nyberg.

Satsningen har sin bas inom Omvårdnad Gävle men omfattar även hela kommunen. Efter pilotprojektets slut 2015, är ambitionen att funktionen ska göras tillgänglig i hela regionen. Medborgare som vill bidra till ökad trygghet utanför hemmet uppmanas att ladda ner Landräddningens app och besöka www.landraddningen.se för mer information.

För att följa appens utvecklingen, sök på Facebook (Landräddningen) samt på twitter (@Landraddningen).