Smittsamma sjukdomar skapar rädsla

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps årliga undersökning visar att Sveriges 18-åringar skräms mer av smittsamma sjukdomar än krig. Ebolaviruset verkar vara en av anledningarna.

I MSB:s senaste 18-årsundersökning har 6700 unga svenskar svarat på frågan vilken allvarlig händelse som skrämmer dem mest. En av fyra svarade epidemi. En stor andel (fyra av tio) tror att Ebolaepidemin utgör ett allvarligt hot mot Sverige. Krig oroar dem mindre.

64 procent av 18-åringarna anser dock att det svenska försvaret bör utvecklas, något som ökat successivt de senaste åren. Endast fem procent anser att försvaret istället bör avvecklas.

Undersökningen visar också att de flesta (tre av fyra) säger sig vilja ställa upp och arbeta ideellt om Sverige drabbas av en allvarlig händelse. Åtta av tio anser att de själva bör ta ansvar för sig och sina anhörigas säkerhet vid en krissituation.

MSB arbetar nu aktivt med en informationskampanj som ska få landets totalförsvarspliktiga att lära sig om Sveriges krisberedskap och försvar. På sidan nedan kan man också lära sig om hur man ordnar sin egen hemberedskap i ett onlinetest.

Se www.klarakrisen.se