Samverkan är inget Columbi ägg

Ett grepp som samverkan är lätt att ta till som en lösning på än det ena, än det andra i offentligt finansierad verksamhet. Om vi  (eller oftare ni, dvs.några andra) ”bara” samverkar så …

I verkligheten är det svårt att säga att man inte vill samverka. Ingen vill ju framstå som motsträvig? Men samverkan är krävande och innebär, inte minst, att de som samverkar både måste ge och få till förmån för ett uttalat behov eller syfte. Därför är det bra om ansvarsförhållanden beskrivs på ett tydligt och gripbart sätt så att samverkansbehovet därmed inte blir större än nödvändigt. De samverkansbehov som fortfarande kvarstår kan förhoppningsvis hanteras bättre. Utrymmet att skylla på varandra minskar samtidigt.

Alltså: Tydliggör syfte och mål med samverkan. Klara ur vilken produktion parterna ska bedriva i samverkan. Givet detta kommer också resultaten att nås bättre – till fördel för medborgarna. Det är i alla fall min uppfattning.