Frivilliga ska stödja Räddningstjänsten

Karlstadsregionen satsar på ett ökat samarbete med Civilförsvarsförbundet i Karlstad och Kil. Förra veckan blev avtalet klart och nu ska Civilförsvarsförbundet stödja sex kommuner och räddningstjänst i regionen.

Behovet av frivilliga insatser i samband med störningar i samhället har tydligt uppmärksammats på sista tiden. Med anledning av detta har nu ett avtal skrivits mellan Karlstadsregionens Räddningstjänst och Civilförsvarsförbundet i Karlstad och Kil. Per-Erik Mattsson, ordförande för Civilförsvarsförbundet i Karlstad, ser fram emot samarbetet.

– Vi har länge sett fram emot detta. Under tio års tid har vi inte fått så många uppdrag som vi har önskat. Nu hoppas vi att Räddningstjänsten ska få ett ökat förtroende för oss och se vad vi kan uppnå och det vi kan bidra med, säger Per-Erik Mattsson.

Tanken är nu att Civilförsvarsförbundet ska kunna stödja Räddningstjänsten med utbildningar, insatser och med informationsspridning.

– Men vi går ju inte och väntar på snökaos, skogsbrand, elavbrott eller andra svåra situationer, säger Per-Erik Mattson och skrattar.

På Räddningstjänsten i Karlstad har man sett hur det har blivit mer vanligt att frivilliga vill hjälpa till vid katastrofer.

– Det är viktigt att kunna samordna resurser vid krissituation och det handlar om att få till en organisation som kan ta emot engagemang från frivilliga. Räddningsarbetet vid skogsbranden i Västmanland vittnar om hur viktigt det frivilliga arbetet är. Vid en allvarlig situation kan mellan 20-30 personer behövas vid en insats, säger Jonas Gerborn, säkerhetskoordinator vid Räddningstjänsten i Karlstadsregionen till Nya Wermlands-Tidningen.

Enligt Per-Erik Mattsson ska det på sikt skapas en gemensam FRG för de sex kommunerna som ingår i regionen. Under 2015 kommer information att spridas för att nå nya, intresserade individer.

 

_DSC0078_fixad

Här undertecknas avtalet mellan Räddningstjänsten och Civilförsvarsförbundet, längst till vänster: Åsa Bergsten, chef för Karlstads räddningstjänst, Marianne Johansson, ordförande Kils Civilförsvarsförbund och Per-Erik Mattsson, ordförande för Karlstad Civilförsvarsförbund.