Utredning av terrorattentat läggs ned

Nu lägger Säpo ned förundersökningen om bombdåden som skedde i Stockholm julen 2010. Anledningen är att gärningsmannen är avliden och ingen ytterligare person har kunnat knytas till händelsen.

Utredningen av terrorattentatet som skedde julen 2010 då en terrorist utlöste två hemmagjorda bomber i korsningen Bryggargatan/Drottninggatan och sedan avled, läggs ned. Beslutet kommer från Riksenheten för säkerhetsmål och enligt Expressen är chefsåklagaren Agnetha Hilding Qvarnström inte förvånad.

– En samlad bedömning av allt material som inhämtats och analyserats har inte kunnat fastställa att någon ytterligare person i Sverige har varit inblandad i gärningen, konstaterar Hilding Qvarnström i Expressen.

Den tekniska utredningen har varit grundlig och kartläggningen av mannens sista vistelsetid i Sverige innan dådet har kartlagts. Hjälp från utlandet har även begärts från Irak, England och Skottland men det har funnits svårigheter. Säkerhetsläget i Irak har gjort det omöjligt att få efterfrågad information och Riksenheten berättar även att de hade velat hålla fler förhör med mannens närmaste krets i England, något som begränsades juridiskt.

Foto: Anders J Andersson