MSB:s insatsstyrka på väg till Liberia

Nu är MSB:s insatsstyrka på elva personer snart i Liberia. Samtidigt har myndigheten för samhällsskydd och beredskap fått i uppdrag av regeringen att planera för fler insatser i Västafrika i arbetet mot ebola.

I dag, fredag, har MSB:s insatsteam rest till Monrovia i Liberia för att skapa förutsättningar för FN:s hjälparbetare på plats i de områden som drabbats värst av ebola. I insatsen på elva personer ingår läkare, sjuksköterskor, logistiker, elektriker, administratör och tekniker samt en teamleader som nu tillsammans med tung utrustning från Sverige, skall säkerställa rutiner och säkerhet av vården av ebola-smittade.

– Material är på plats och personal skall vara nere i Liberia under sen eftermiddag under fredagen, berättar MSB:s generaldirektör Helena Lindberg under MSB.s presskonferens på fredagen.

MSB samarbetar i dag med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Försvarsmakten i Sverige för att kunna hantera den beredskap som nu skickas till Liberia. Under gårdagen blev det också klart att regeringen planerar för fler insatser i Västafrika genom SIDA och MSB – ytterligare 100 miljoner kronor kan komma att avsättas för arbetet mot ebola-spridningen.  Helena Lindberg välkomnar regeringsbeslutet som möjliggör att Sverige kan bidra med kraftfulla och samordnade insatser.

– Vi arbetar med resurser från hela samhället för att kunna bidra till denna akuta kris som råder i Västafrika. Det finns ett stort behov av samordning och vi har nu en bildat en behovsgrupp som ska se över behovsbilden och se vilka konkreta insatser som behövs på plats, säger Helena Lindberg.

MSB har fått in ett ganska stort antal anmälningar från människor som är villiga att delta i MSB:s insatser men uppmanar till fler med passande kompetens att höra av sig till myndigheten.

– Nu gäller det att få in rätt personal, rekrytera och identifiera lämpliga personer och fortsätta med utbildningarna på Karolinska för att säkerställa en säker vård för både personal och drabbade. Vi startar även en dialog med våra FN-partners för att se var behoven är störst och diskutera hur vi tar oss vidare på bästa sätt, säger Christian Di Schiena som leder MSB:s arbete kopplat till ebola.

 

 

Bilder: Foton från utbildning på Karolinska institutet 2014-10-13, transportleverans från Örebro flygplats samt övningsbygge av prefabmoduler i Skara 2014-10-12. Foto: MSB

karolinska_ebola_utb2 karolinska_ebola_utb1 karolinska_ebola_utb2

flyg_orebro2 lasta_orebro1_small Skara_4 Skara_2