Sociala medier öppnar upp för lyckat sökarbete

Jan Akalla

Varje år anmäls 7.000 försvunna personer till polisen. Frivilligorganisationen Missing People deltar i många eftersökningar, på bara två år har de rekryterat över 30.000 frivilliga sökare, något som har blivit möjligt tack vare sociala medier.

 

I september i år försvann en tvåårig pojke i Dalarna. Insatsen bestod av 1100 frivilliga från Missing People och pojken hittades inom 24 timmar. Fallet är nog ett av organisationens mest lyckade, antalet frivilliga resurser ökade markant tack vare organisationens närvaro på sociala medier.

Missing People arrangerade två sökinsatser den 13 september i år för att hitta den unga pojken. Det första inlägget på Facebook nådde 1.280.000 personer och det andra 1.540.000, fantastiska siffror som bidrog till att pojken kom hem, säger Jan Akalla, sekreterare på organisationen Missing People.

Sociala medier är en av organisationens framgångsfaktor. En ”gilla-markering” på Facebook hjälper dem att nå de flesta av sina mål.

– Vi har i dagarna fått över 400.000 ”gilla-markeringar” på Facebook vilket betyder att varje inlägg har 100-tusentals följare där en stor andel av dessa i sin tur väljer att dela inlägget till sina Facebook-vänner. En efterlysning eller en sökinsats sprids med rekordfart på nätet och över tio procent av Sveriges befolkning nås av våra efterlysningar, berättar Jan Akalla.

Civilförsvarsförbundet och Missing People samarbetar i dag för att ta vara på varandras kompetenser och organisationer. Målet är att detta ska underlätta eftersök av försvunna personer. Samtidigt kan det också underlätta för rekryteringen till bland annat FRG.

På bara två år har Missing People rekryterat över 30.000 frivilliga. Missing People finns i dag på 26 orter i Sverige. Majoriteten finns i mellersta och södra Sverige där flest fall av försvinnanden sker.

Organisationens mål är att en sökinsats vid ett försvinnande ska kunna ske inom sex timmar som ett komplement till polisstyrkor och annan räddningstjänst. 31.667 personer finns med i organisationens sms-register och i Stockholm når mobilmeddelanden ut till mellan 6.000 och 7.000 personer.

Jan Akalla tror att Missing People fyller en funktion i samhället som tidigare har saknats.

      Vi utbildar sökare direkt på plats på tre minuter, människor kan enkelt engagera sig och hjälpa till och vad som blir unikt med oss som organisation är att vi kan bidra och samordna ett utökat, brett söknätverk som inte ens polisen har möjlighet till. Utan sociala medier skulle det vara omöjligt, säger Jan Akalla.

Eftersök av försvunna människor väcker engagemang och detta bidrar till det stora genomslaget även på sociala medier. Civilförsvarsförbundet finns på sociala medier (Facebook, Twitter och Instagram) sedan ett antal år och detta bidrar till ökad kännedomen om vår verksamhet. Men vi kan bli ännu bättre och till detta kan alla i organisationen bidra genom att dela inläggen.