FRG bidrog med hjälpinsats vid strömavbrott

I lördags inträffade en explosion i ett ställverk i Svedala. Hela samhället och även orterna runtomkring drabbades av elavbrott och FRG fick tidigt rycka in med hjälpinsatser.

Under lördagen drabbades över 6.000 elkunder i Svedala och orterna i dess omnejd av ett långvarigt elavbrott på grund av en explosion i ett ställverk. Butiker hölls stängda, kassaapparater, kyl- och frysdiskar slutade att fungera och mobil- och datornäten slogs ut efter hand. Även tågtrafiken påverkades rejält mellan Malmö och Ystad.

Bosse Hansson, instruktör på Civilförsvarsförbundet och föredetta räddningschef i Svedala, befann sig vid Civilförsvarsförbundets monter på Svedalamässan när elen plötsligt försvann. Kulturnatten i Svedala fick under lördagskvällen ske i mörker men även i ljuset från fotogenlampor och andra, tillfälliga ljuskällor. Enligt Bosse Hansson var FRG i Skåne väl förberedda och agerade snabbt och strukturerat vid strömavbrottet.

– Räddningstjänsten höll god beredskap under lördagen. Informationen var något bristfällig till en början men bättrade efter hand. FRG blev tidigt inblandad och fick bland annat ut portionsmat till grupp- och äldreboenden som saknade både mat och el, säger Bosse Hansson.

Han tycker att kommunen, FRG och räddningstjänsten agerade väl under elavbrottets krävande timmar.

– Det blev en lärdom för oss alla och vi såg att vi var väl förberedda för att kunna agera, säger Bosse Hansson.

Under lördagen höll elleverantören E.ON öppet hus i kommunhuset dit över 300 personer kom för att få information om elavbrottet och delade även ut ljus och filtar. Under kvällen lyckades E.ONs tekniker få spänning i hela elnätet genom att utnyttja en mindre skadad del av ställverket men driften var fortsatt osäker. På söndagsmorgonen påbörjades installationen av det mobila ställverk som skickades till Svedala under lördagskvällen från Norrköping. Torbjörn Larsson, pressansvarig på E.ON, berättar om dagsläget:

– Just nu fokuserar vi på fortsatt distribution av elen med ställverket från Norrköping tillsammans med de delar från verket i Svedala som fungerar. Eldriften är fortsatt instabil, vi kommer att arbeta med omkopplingar under veckan vilket kan orsaka kortare strömavbrott, säger Torbjörn Larsson.

Orsaken till explosionen i ställverket är fortfarande inte utredd. Reperation och sanering väntar, ett arbete som förväntas ta några veckor.

– Felanalysen är ännu inte påbörjad då vi fokuserar på att få i gång en säker drift av elen. Vi har placerat ut reservdelsverk och har en god fortsatt beredskap för eventuella, kortare strömavbrott, säger Torbjörn Larsson.

 

 

Foto: Marek Kalich www.flickr.com