Nu börjar mätsäsongen för radon

Nu är det dags att mäta radonvärdet i bostaden. Mätsäsongen pågår från första oktober till och med 30 april och för att få ett tillförlitligt resultat bör man mäta i minst två månader. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att alla bostadsägare bör mäta radonvärdet men det är särskilt viktigt:

  • Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
  • Efter en husrenovering eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongas kan tränga in från marken.
  • Om du bor i ett område där radonhalten i marken är hög eller om bostaden är byggd med blåbetong.
  • Om du är rökare.

Radonvärdegränsen ligger i dag på 200 BQ/m3 (becquerel per kubikmeter). Är det mätta värdet över detta bör åtgärder vidtas. Villaägare kan få bidrag för att åtgärda bostaden. Om du vill mäta radonhalten i din bostad kan du vända dig till miljökontoret i din kommun. Den vanligaste metoden är spårfilm, du beställer en radonmätare via kommunens miljökontor eller direkt från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisning.

 

Fakta om radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon i bostäder kan komma från mark, byggnadsmaterialet eller vatten som används i hushållet.

Det är Boverket som fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 BQ/m3, en gräns som WHO fortfarande anser är för hög.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige och anses vara orsaken till tre till 14 procent av alla lungcancerfall  i världen.

 

Foto: Oparvez