Sämsta stadsdelarna att få hjärtstopp

Vissa stadsdelar i Stockholm saknar hjärtstartare och vissa områden är mer utsatta än andra. De områden som saknar hjärtstartare är Östermalm vid Karlaplan, Kungsholmen nära Rådhuset, Marieberg, Sankt Eriksplan och Vanadisplan, Fisksätra, Täby, Kista, Södermalm vid Medborgarplatsen och i Flemingsberg.

Bakom kartläggningen är två studenter från Kungliga tekniska högskolan, Rebecca Ilehag och Fredrik Hilding. Studenterna har använt sig av information från Socialstyrelsen, Södersjukhuset och Statistiska Centralbyrån.

– Vi har inhämtat befolkningsdata från Statistiska centralbyrån – både för dag- och nattetid – det vill säga var folk fysiskt befinner sig. Sedan har vi parat ihop den informationen med data om antalet registrerade hjärtstopp, cirka 8 000 fall. Tillsammans med kartinformation, data om utplacerade hjärtstartare och parametrar om ålder och kön, hjärtsjukdomar samt socioekonomisk status kan vi dels se var hjärtstoppen uppstått, dels var någonstans det behövs fler hjärtstartare, berättar Rebecca Ilehag till KTH.

Studenterna har även uppmärksammat att det på många platser troligen finns hjärtstartare men att de saknar registrering.

– De blir därför osynliga för allmänheten och detta måste bli bättre, säger Fredrik Hilding.

Han anser att deras upptäckt är både viktig för allmänheten men också givande för dem själva.

– Områden där det är mycket folk i rörelse måste bli bättre förberedda för att kunna hantera hjärtstopp och just nu finns det ingen magisk lösning men vi har uppmärksammat behovet, säger han.

Studenterna har även haft hjälp från forskarna David Fredman och Martin Jonsson på Södersjukhuset under arbetets gång.

 

 

Foto: Fredrik Hilding och Rebecca Ilehag

Punkternas olika färger beror på dag- eller natt rörelse bland människor. För mer läsning:

FULLTEXT01-4