Ebolasmitta nära Sverige

 

En norsk kvinna som smittats av ebola i Sierra Leone har anlänt till Oslo. Socialstyrelsen bedömer för närvarande att det är en liten risk att ebola skulle nå Sverige men beredskap finns.

Det var i söndags som det konstaterades att en av Läkare utan gränsers medarbetare i Sierra Leone hade smittats av ebola. Den norska kvinnan som insjuknat ska har varit välbekant med symptomen på ebola. Enligt Läkare utan gränser ska kvinnan inte ha haft kontakt med andra efter att hon insjuknat.

Kvinnan har nu förts till Ullevåls universitetssjukhus utanför Oslo där hon har lagts in på en särskild avdelning för patienter med farliga infektionssjukdomar. Hon ska nu behandlas med medicinen Zmap. I dag finns det inte något vaccin eller egentligt botemedel mot ebola även om ett fyrtal läkemedel kan lindra sjukdomen. I vissa fall kan patienten återhämtar sig men dödligheten är dock 50-90 procent.

I Sierra Leone har Läkare utan gränser i dag sju svenskar som arbetar i de drabbade områdena. Men att evakuera personal är inte aktuellt.

– Självklart får våra fältarbetare avbryta sina uppdrag och komma hem. Men vi tänker fortsätta vårt arbete mot ebola. Vi har ju haft fall inom organisationen tidigare och fortsatt vårt arbete, säger Anna Sjöblom, medicinsk rådgivare på Läkare utan gränser till TT.

På Läkare utan gränser menar de att säkerhetsrutinerna för att minska smittan för ebola är mycket strikta. Huden får inte komma i kontakt med smittade kroppsvätskor och säkerhetsklädsel bestående av tät overall, plastförkläde, huva, munskydd, skyddsglasögon, dubbla handskar och stövlar är ett krav för sjukhusen i Europa. Men att helt eliminera riskerna går inte.

Socialstyrelsen bedömer för närvarande att det är en liten risk att ebola skulle nå Sverige. Ebolavirusinfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Extra smittskyddsåtgärder vidtas om en person anländer till Sverige med misstänkta symptom.

På tisdagen meddelade även regeringen att Sverige avsätter ytterligare 105 miljoner kronor i humanitärt stöd till främst olika FN-organ som bekämpar epidemin. Sveriges sammanlagda insatser uppgår därmed till 145 miljoner.

 

Fakta:

Symtom av ebola är hög feber, huvudvärk, buksmärtor, blödande diarré och kräkningar och smittar via kroppsvätskor som saliv och blod.

Foto: NIAID