Hemvärnet (Försvarsmakten) i civila insatser

Enligt tidningen Hemvärnet nr 4/2014 gjorde hemvärnet 32 stödinsatser i somras. 23 av dessa avsåg eftersök, 7 bränder, främst skogsbränder, och 2 höga vattenflöden.