Äldre tema för Brandskyddsveckan

Denna vecka är det Brandskyddsveckan, som stöds av bland annat Brandskyddsföreningen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och årets tema är äldre (65+).

Äldre är överrepresenterade i alla typer av olyckor däribland brand. Och risken att skadas eller omkomma av en brand ökar med stigande ålder.

Aktiviteter genomförs på olika platser i landet målgruppen är äldre som bor kvar hemma.