SMHI ändrar system för vädervarning

SMHI ändrar nu kriteriet för när en varning för oväder ska gå ut. Tidigare har det krävts ett område på minst 1.000 kvadratkilometer men den gränsen tas nu bort och anpassas till omständigheterna. Den tidigare gränsen gjorde att det i helgen inte gick ut någon varning från SMHI trots att Malmö-området drabbades av kraftig nederbörd under ett par timmar.

Foto: the.ultimate.photographer. Fotot är taget vid en annan översvämning.