Tack alla ni som hjälpte till!

Storbranden i Västmanland visar att när det verkligen gäller finns det en stor generositet och hjälpsamhet hos människor. Det är hjärtevärmande. Tack till alla er som deltog i insatsen på ett eller annat sätt.

Tack till alla er i en Frivillig Resursgrupp, FRG, som hjälpte till. Tack också till er som har varit beredda att rycka in om branden inte hade kommit under kontroll ännu en tid. Insatsen visar att FRG fyller en viktig funktion i kommunerna när krisen kommer. Vi känner stolthet över vad ni i FRG har utfört. Era uppgifter har växt med insatsen och ni har fått många lovord från räddningsledningen för ert arbete.

Tack!

Sven Lindgren, förbundsordförande

Anders M. Johansson, generalsekreterare

Jannike Wåhlberg, verksamhetsledare

Pekka Kaukonen, verksamhetsledare

Pia Collin, verksamhetsledare

Anders Lundin, verksamhetsledare

Lisa Niklasson, verksamhetsledare

Ove Ånhed, verksamhetsledare