Den största FRG-insatsen hittills

Skogsbranden i Västmanland är den hittills största insatsen av FRG. FRG från kommuner i Västmanlands, Dalarnas, Stockholms och Södermanlands är eller har varit på plats. FRG från kommuner i Värmlands och Örebro län kommer under denna vecka att komma till krisområdet för att lösa av. FRG inom Västra Götalands län sätts nu i beredskap för att kunna komma till undsättning, om branden på nytt får ett allvarligt och hotande förlopp. Idag, måndag, har räddningsledningen dock för första gången meddelat att branden är under kontroll. Men den bedömningen kan dessvärre komma att omprövas bl.a. beroende på att branden är komplicerad och nu mest återfinns i marken och därmed inte längre än synlig i samma omfattning som tidigare. Låt oss hoppas att en sådan omprövning inte blir nödvändig. Både brandens offer och deras hjälpare är ju redan hårt prövade. De behöver få återhämta sig.