Peppar peppar…

För femte året i rad sätter vi de äldres säkerhet i fokus på FN:s internationella äldredag den 1 oktober genom kampanjen ”Peppar peppar…”. Kampanjen, som arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har i år temat fallolyckor och brand.

Bland nästan alla olyckstyper är äldre personer överrepresenterade. Därför arrangerar MSB kampanjen ”Peppar peppar…” för att sprida kunskap och information hur olyckorna bland målgruppen kan minskas. Till hjälp att sprida kampanjen används kommuner, landsting, myndigeter, pensionärsorganisationer och frivilligorganisationer.

Civilförsvarsförbundets lokalföreningar har tidigare år varit aktiva i kampanjen och spridit informationen från norr till söder. Om du är intresserad av att engagera dig i kampanjen rekommenderar vi dig att bli medlem i Civilförsvarsförbundet och kontakta din närmsta lokalförening. För dig som redan är medlem i en lokalförening finns det aktivitetstips och gratis informationsmaterial för dagen på msb.se.

Text: Joel Sundberg