Fokusera på att släcka branden och stötta de drabbade

Storbranden i Västmanland är inte över, den var igår inte ens under full kontroll, även om den då inte hade brett ut sig ännu mer. En vädjan till alla är att nu hjälpas för åt att stötta räddningsledningen med det som den meddelar att den vill hjälp med. Dessutom handlar det om att ställa upp för de människor som drabbats eller fortfarande riskerar att drabbas. Analyser och andra utredningar, liksom ekonomiska beräkningar av vad branden kostar tar vi senare – när det är möjligt att beräkna. Vi är många som har mycket att göra när den här krisen är över.