Ökad överlevnad vid hjärtstopp

Under de senaste 20 åren har överlevnaden för de som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus fördubblats. Det skriver högskolan i Borås i ett pressmeddelande. Den viktigaste faktorn bakom ökningen tros vara att allt fler utbildat sig inom hjärt-lungräddning vilket innebär att fler ingripande görs av vanligt folk.

– Vi tror att den viktigaste orsaken är att fler ingripanden görs av vanligt folk. Det beror på den massutbildning inom hjärt- och lungräddning som har genomförts ute i samhället. På det viset har alla fyra länkarna (Tidigt larm, tidig start av hjärt- och lungräddning, tidig behandling med hjärtstartare och vård efter hjärtstopp) i överlevnadskedjan efter ett plötsligt oväntat hjärtstopp förbättrats, säger Johan Herlitz, professor i Prehospital Akutsjukvård på Högskolan i Borås.

Resultaten framkommer i artikeln “Improved outcome in Sweden after out-of-hospital cardiac arrest and possible association with improvements in every link in the chain of survival” skriven av Anneli Strömsöe, Leif Svensson, Åsa B. Axelsson, Andreas Claesson, Katarina E. Göransson, Per Nordberg och Johan Herlitz. Artikeln utgör en del av Anneli Strömsöes doktorsavhandling där Johan Herlitz är huvudhandledare.

Hela pressmeddelandet hittar ni på: http://www.mynewsdesk.com/se/hogskolan_i_boras/pressreleases/dubbelt-saa-maanga-oeverlever-hjaertstopp-1035816

Vill du utbilda dig i hjärt-lungräddning (HLR)? Civilförsvarsförbundet håller grundkurser och instruktörskurser i HLR. Kolla in vår utbildningssida: https://civil.se/kurser/hlr-kurser/

Text: Joel Sundberg