Låg kunskap om olycksrisker

Vilken olyckstyp är det egentligen som orsakar flest dödsfall? Den frågan är inte så lätt att svara rätt på. Enbart 36 procent av politikerna svarade rätt på frågan och bland allmänheten var okunskapen ännu större.

Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, visar att det är fem gånger högre risk att dö i en fallolycka än i en trafikolycka. Trots detta tror 1 av 4 politiker att trafikolyckor skördar flest liv. Bland allmänheten är siffran ännu större, där tror 2 av 3 att trafikolyckor orsakar flest dödsfall.

Den felaktiga föreställningen påverkar prioriteringarna som samhället gör gällande det olycksförebyggande arbetet. Satsningarna på att minska dödsfallen i trafiken är nämligen 13 gånger högre jämfört med satsningarna på fallolyckor. Något som även MSB reagerar på.

– Det satsas bara bråkdelar på att förebygga fallolyckor jämfört med till exempel trafikolyckor och bränder, vilket leder både till onödigt mycket lidande och till höga kostnader för samhället, säger Jan Schyllander, utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till webbplatsen msb.se.

För att ändra på detta krävs det att kunskapen kring olycksrisker ökar och att politikerna får upp frågan på dagordningen.

– Fallolyckorna kan inte längre sopas under mattan utan måste upp på dagordningen. Politikerna, som sätter färdriktningen, måste ta tag i problemet, säger Anders M. Johansson, generalsekreterare på Civilförsvarsförbundet.

För en fullständig statistik över dödsorsakerna vid olycka, se msb.se: https://msb.se/RibData/Filer/pdf/27403.pdf

Text: Joel Sundberg