Civilförsvarsförbundet i Almedalen

Riskerar vi att få svälta i kristider? Vilken betydelse har de frivilliga försvarsorganisationerna för Svensk krishantering? Vilken syn har politikerna på det civila försvaret när ett sådant på nytt ska formas? Det är några av frågorna som Civilförsvarsförbundet lyfter under Almedalsveckan.

Årets monter i Almedalen delas med flera andra frivilliga försvarsorganisationer. Rubriken för mötesplatsen är ”Vinst varje gång – frivilliga försvarsorganisationers roll i Sverige” och inbjuder deltagare under Almedalsveckan att diskutera varför frivilliga försvarsorganisationer är en vinst varje gång för samhället och den enskilde.

Under Almedalsveckan arrangerar även Civilförsvarsförbundet två seminarier, ett i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen och Försvarsutbildarna och det andra på eget hand. Det gemensamma seminariet går under rubriken ”Civilt försvar – en fråga om livskvalité” och handlar om hur den nuvarande krisberedskapen kan tas till vara på bästa sätt. Utan mat, vatten och värme överlever vi inte. Hur tar Sverige under höjd beredskap och krigsliknande tillstånd hänsyn till ett civilt försvar?

Det andra seminariet, som Civilförsvarsförbundet arrangerar på egen hand, har rubriken ”Riskerar vi att få svälta i kristider?”. Här lyfter vi frågan att en låg självförsörjningsgrad, inga lager, känslig logistik och en omedveten befolkning är kännetecknande för Sveriges livsmedelsförsörjning. Vilket ansvar är man beredd att ta politiskt för detta?

Läs mer om vårt deltagande på civil.se/almedalen och kom gärna förbi och prata med oss om du har vägarna förbi. Vi finns på Donners plats, H417.

 

Text: Joel Sundberg