Vad får människor att engagera sig ideellt?

Att många engagerar sig ideellt är ingen nyhet i Civilförsvarsförbundet. Men vad är det egentligen som får människor att engagera sig ideellt och hur kan ideella organisationer dra nytta av detta? Det är något som Volontärbyrån försöker besvara i sin rapport “Volontärbarometern”.

Volontärbarometern är en rapport som Volontärbyrån i år släpper för nionde året i rad. Syftet med rapporten är att kartlägga det ideella engagemanget. Rapporten baseras på svar från cirka 1000 personer som sökt ett ideellt uppdrag via volontärbyrån under 2013.

Av de tillfrågade svarade 24 procent att anledningen till deras ideella engagemang var för att stödja och hjälpa andra och 19 procent att de ville göra en konkret insats. Något som stämmer bra överens med den verksamhet som bedrivs i Civilförsvarsförbundet.

– Detta visar att möjligheten för att engagera fler i Civilförsvarsförbundet är god. Vi vill öka tryggheten i samhället genom konkreta åtgärder och utbildningar vilket stödjer medmänniskorna, säger Yvonne Norrgård, verksamhetsutvecklare på Civilförsvarsförbundet.

Återväxten för ideella föreningar ser även den lovande ut. Den vanligaste volontären som sökt ett ideellt uppdrag via volontärbyrån är en kvinna i ålder 25-34 år. Även 98 procent av de tillfrågade svarar att de kan tänka sig att engagera sig ideellt igen.

Rapporten ger även några konkreta tips hur man ska få volontärerna att välja Civilförsvarsförbundet som grund för sitt ideella engagemang. 84 procent ansåg att det är väldigt viktigt att man förstår syftet och målet med den föreningen man engagerar sig i och 55 procent att det var viktigt att bli introducerade i föreningen. Två viktiga aspekter att ta med sig i värvningen av fler medlemmar.

Källa: http://www.volontarbyran.org/wp-content/uploads/2013/08/Volontarbarometern-20131.pdf

Text: Joel Sundberg