Byråkratisera inte sönder civilsamhället

De politiska partierna i Sveriges riksdag tycks vara överens om att civilsamhället har stor betydelse. Ibland används även omdömet kostnadseffektiv resurs. Det är insiktsfullt för det handlar både om demokrati och medborgarnas välfärd. Men om riksdagspolitikerna verkligen menar det man ger uttryck för, måste de se till att myndigheterna inte tillåts fortsätta utsätta civilsamhället för den pågående styrningen och byråkratiseringen. Om inte den utvecklingen bryts kommer medborgarna att successivt drabbas hårt. Myndigheterna har en viss grad av självständighet, men de flesta lyder under regeringen.