Höjd krisberedskap mot främlingsfientlighet

Under första halvåret planerar regeringen för en skrivelse om mänskliga rättigheter med fokus på främlingsfientlighet och intolerans. Bland insatserna finns höjd krisberedskap mot främlingsfientlighet.

– Vi ska aldrig acceptera främlingsfientlighet och rasism och samhället ska reagera starkt och snabbt mot denna typ av hat. När en kommun drabbas av främlingsfientliga händelser har vi idag en alltför dålig krisberedskap. Därför behöver vi sprida kunskap om hur det demokratiska samhället bäst bemöter främlingsfientligheten, säger integrationsminister Erik Ullenhag.