Sverige bidrar i översvämningarna på Balkan

För ett par veckor sedan drabbades Balkan av kraftig nederbörd med stigande floder och svåra översvämningar som följd, med 450 000 människor utan tillgång till rent vatten i nuläget. Nu skickar vi vattenverk till de drabbade.

 

Sverige bidrar nu med sex stycken vattenverk till det översvämningsdrabbade Bosnien. Vattenverken hamnar i kantonerna Tuzla och Zenica efter en förfrågan från den bosniska civilförsvarsmyndigheten, det skriver Dagens Nyheter.

Insatsen samordnas av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som också kompletterar tidigare personal på plats med fyra vattentekniker. 7 350 000 kronor har tagits av biståndsbudgeten till insatsen.

De kraftiga översvämningarna i Serbien och Bosnien och Hercegovina är den värsta naturkatastrofen i regionen på över 100 år. Sverige bidrar till EU:s insatser där EU har satt igång en omfattande insats och skickat 400 katastrofexperter och dessutom materiel och utrustning som pumpar, båtar sandsäckar med mera.

Läs mer i Dagens nyheter. På sajten finns även länkar till flera bra rapporter om katastrofen på Balkan.