Välkommen som medlem!

Jag välkomnar dig och övriga 674 personer som hittills under år 2014 valt att bli medlemmar i Civilförsvarsförbundet! Jag hoppas att du kommer att ha nytta och på andra sätt ha utbyte av ditt medlemskap. Ett medlemskap i Civilförsvarsförbundet är ditt personliga bidrag till säkrare och tryggare liv Det gäller oavsett om du väljer att vara en aktiv medlem eller om du genom medlemskapet visar ditt stöd för den medborgarrörelse som Civilförsvarsförbundet är.