Föreningar får gratis HLR-utbildning

Med anledning av det dramatiska som inträffade den 1 maj – då en flickas hjärta stannade under en fotbollsträning på Billerud arena – är Kalix nu först i landet med att erbjuda ortens samtliga föreningar fri utbildning i hjärt-lungräddning.

Utbildningsinsatsen sker i samverkan mellan Kalix kommun, Norrbottens läns landsting, Civilförsvarsförbundet i Kalix, Hjärt-lungföreningen i Kalix och ABF-Kalix. Utbildningen planeras starta redan den 3 juni, och för att uppmärksamma detta bjuder kommunen nu in till presskonferens på Furuvallen klockan 10.00 tisdag den 20 maj.