Även jag behöver vara volontär

Insatser av volontärer, eller frivilliga om du föredrar det ordet, är en förutsättning för Civilförsvarsförbundets möjligheter att bidra till ökad säkerhet och trygghet för medborgarna. I min roll som generalsekreterare är det viktigt att ha olika perspektiv på vår verksamhet för att agera på bästa sätt för Civilförsvarsförbundet utifrån den roll vi (läs: förbundsstämman) har påtagit oss. Därför tar jag ledigt från det uppdraget och går in som volontär två dagar under Landsbygdsriksdagen 16-18 maj. Det underlättar för mig att göra det eftersom den genomförs i min gamla hemkommun, Sandviken, vilket gör det möjligt att sova i den sommarstuga som vi har där. Min uppgift blir att bemanna en monter för att berätta om grannsamverkan mot brand och hjärtstopp.

Jag inser att det är en del att tänka på när man står där för att fånga människors uppmärksamhet. Vad är det människor ska se när man ser oss och vad är det människor ska höra när vi vänder oss till dem för att stanna upp? Det är ju oftast inte många sekunder man har till förfogande. Och svaren på frågorna är inte alltid självklara. Är det mycket folk i farten är det ju inte möjligt att någon ”pratglad”, om än så intresserad, får uppehålla monterpersonalen under en längre stund. Ja, det är sammantaget ett och annat att tänka på. Jag hoppas åka hem med nya erfarenheter, men först efter att ha gjort en god volontärinsats för Civilförsvarsförbundet på Landsbygdsriksdagen 2014.