Människor är olika

Att människor är olika påmindes jag om igår på Civilförsvarsförbundets dag. Tillsammans med Massimiliano, i likhet med mig medlem i lokalföreningen för Solna-Sundbyberg, tillbringade jag några timmar som volontär vid Solna centrum. Uppgiften var att ge människor en tankeväckare genom att dela ut foldern om hushållens risk- och sårbarhetsanalys.

Vi hade vädret emot oss eftersom det regnade och vi stod utomhus. Dessutom pågick det valkampanjer inför EU-valet. Men det var en hel del människor i farten. De flesta visade åtminstone ett visst intresse, en del stort sådant, medan några inte ens svarade på tilltal. Mest mottagliga var barnfamiljer och seniora medborgare, även om det bland dessa fanns de som sa att budskapet om deras egen säkerhet och trygghet inte var något som de behövde fundera på. Troligt är att det är just dessa människor som löper en större risk än andra att råka till utan – i onödan.

Rätt förpackade och distribuerade angelägna budskap finns det all anledning att jobba vidare med. Medborgarna har resurser, men en del av oss behöver hjälp att använda dem på vettiga sätt.