Utmaningar och möjligheter

Jag brukar framhålla att medborgarnas skydd och säkerhet är en del av samhällets välfärdsfrågor. En del av välfärden, ja, men medborgarnas välfärd omfattar förstås mer än så.

Tveklöst har Sverige redan idag stora utmaningar att arbeta med för att säkerställa en generell välfärd, en välfärd som kommer alla medborgare till del. Samtidigt finns det stora möjligheter. Sverige har ett bra utgångsläge och det finns mycket resurser av olika slag. Klarar samhället (som är större än stat, kommun och marknad) av att ta vara på resurserna i sammanhanget av varandra har vi all anledning att se framtiden an med tillförsikt. Men det behövs kraftansträngningar i kombination med en strategiskt förhållningsätt med tydliga mål och medel.

Igår deltog jag i Folk och Försvars årsmöte. I anslutning till detta hölls ett seminarium med fokus på EU – det är snart EU-val. Där medverkande bl.a. Svenska Röda Korset och jag kunde konstatera, att det finns en samsyn mellan Svenska Röda Korset och Civilförsvarsförbundet om att samspelet mellan exempelvis civilsamhället och det offentliga måste utvecklas och förbättras, inte på ensidiga villkor men med medborgarna i fokus.