45 procent släckte under Earth Hour

Världsnaturfondens manifestation Earth Hour, ”jordens timme” gav bra gensvar i Sverige i år. 45 procent av svenskarna släckte ned under Earth Hour och 83 av landets kommuner. I hela världen deltog cirka 7.000 städer och 162 länder. Tidpunkten är 20:30 till 21:30. Eftersom tiden är olika på jordklotet sker nedsläckningen vid olika tidpunkter över jordklotet.

1.3 miljarder av jordens befolkning saknar el. Därför bidrog den svenska branschorganisationen Svensk Energi till att skänka 2.000 solcellslampor till skolbarn i Kenya för att kunna läsa läxorna. Då slipper familjerna använda brandfarliga vätskor för att få ljus samtidigt som de får ett bättre inomhusklimat med renare luft.

Bilden är tagen i Edmonton, Kanada. Foto: Mack Male.