Se upp för brännskador i Valborgshelgen

Till Valborg är det allmän tradition att elda i naturen. Majbrasor, gammalt skräp eldas upp och man bereder plats för nytt att gro. Att man ska vara försiktig när man tänder brasor utomhus vet de flesta, men att så många som 500 personer skadas varje år allvarligt vid grillning är något vi vill ändra på.

Drygt hälften av olyckorna äger rum på altaner, balkonger eller i trädgårdar. I de flesta fall rör det sig om att man bränner sig på grillen, företrädesvis på händer och fingrar, men det är inte ovanligt med ögonskador. Ofta är alkohol inblandat och många trillar helt enkelt in i elden och bränner sig svårt.

Och som med all eldning måste man även vid grillning vara medveten om att elden snabbt kan resultera i gräsbränder.

Läs mer här och få tips om hur du skyddar dig