Behöver samhället frivilliga och ideella krafter?

Det är i föreningslivet som förtroende skapas, förmågor utvecklas, samhörighet uppstår och ansvarstagande fördjupas. Politiken och det offentliga är ett komplement till det civila samhället, inte tvärtom.