Maten slut på tio dagar

Att livsmedelsförsörjningen under en kris lämnar mycket att önska vet vi inom Civilförsvarsförbundet sedan länge. Nu har även forskaren Ola Pettersson visat exakt hur illa det är ställt.

Ola Pettersson har tillsammans med sina kolleger räknat på hur den svenska livsmedelsförsörjningen skulle kunna drabbas vid en energikris.
– Vi har en betydligt större sårbarhet idag än för 20–30 år sedan, säger Ola Pettersson till tidningen ETC.

Mycket beror på att mindre än hälften av den mat vi äter i Sverige produceras inom landets gränser, och att jordbruket dessutom är beroende av fossil energi i form av drivmedel, handelsgödsel och bekämpningsmedel.

Sedan EU-inträdet förlitar sig Sverige på EU-länders solidaritet i händelse av kris. Ola Pettersson, som är högskoleingenjör vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, ifrågasätter att förmågan att hjälpa verkligen finns om krisen drabbar hela Europa samtidigt.

– Det är säkert sant vid en lokal kris i Sverige eller i Norden, men om hela EU drabbas av samma kris samtidigt skulle det kunna stöka till situationen ordentligt, säger han.

 

Läs hela artikeln här!