Klimatförändringarna inte längre ett avlägset hot

Nu rapporterar FN:s klimatpanel IPCC om att klimathotet förvärras alltmer. De allvarliga effekterna blir allt tydligare, och vi kommer drabbas av fler översvämningar, svår torka, och andra väderkatastrofer, exempelvis tsunamis.

Slutsatsen dras i den senaste delrapporten klimatpanelen, som författats av 309 ledande forskare från 70 olika länder.

Slutsatserna i rapporten är enligt Svenska Dagbladet ungefär desamma som i den förra stora utvärderingen från IPCC för sju år sedan.

 – Skillnaden är att vi nu har mycket mer information, mycket mer data, som bekräftar tidigare hypoteser, säger Richard Klein, forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) och en av huvudförfattarna bakom den nya rapporten, till Svenska Dagbladet.

– Vi ser nu effekterna av klimatförändringen mycket tydligare. Det rör sig inte längre om ett avlägset hot.

Rapporten presenterar också vad vi kan göra för att motverka klimatförändringarna och vända skutan på rätt köl igen, och det handlar främst om att få ned utsläppen av växthusgaser.